Friday, June 15, 2012

Baju Korporat

Pejabat kami...Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak telah membuat baju Korporat baru tahun ini (2012)...warna dan corak pilihan boss besar kami.

Pertama kali dipakai semasa Seminar untuk para usahawan Industri Kecil dan Sederhana anjuran Kementerian kami di pekan Lawas, dalam Bahagian Limbang.  Itulah juga kali pertama saya berkunjung ke Lawas.

Serius nampaknya Kak Ros oi...

No comments:

Post a Comment